Nothilfe für Polarhunde e.V. Freudenstadt
16. Dez 18
 
Unalac
Unalac
Grinch
Grinch
Monty
Monty
Umiak
Umiak
Unik
Unik
Semmel
Semmel
Queen Rose
Queen Rose
Big Nanuk
Big Nanuk
Eileen
Eileen
Ivokey
Ivokey
Rakete
Rakete
Kyoschi Kyoshi
Lisa
Lisa
Tinka
Tinka
Vivo
Vivo
Flummy
Flummy
Chloey
Chloey
Konrad & Karlson
Konrad und Karlson
Cosmo
Cosmo
Balu
Balu
Bobi
Bobi
 

reservierte
Hunde

 

 

Pflegehunde

 

Notfälle anderer Organisationen